Beheer van uw woning

Laat het vakkundig beheren

Woningbeheer via Housing Plaza

Bij het verhuren van uw woning gaat u niet over één nacht ijs. Het is belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw woning en dat meldingen van bewoners adequaat worden opgelost.

Housing Plaza biedt u de volgende diensten aan:

De zekerheid van inkomsten

Doordat wij u woning beheren blijft uw woning in box 3 staan en wordt u niet belast via box 1.

Het zoeken naar een passende huurder

Uw beheer uitbesteed

Het laten uitvoeren van inspecties bij klachten

Het laten uitvoeren van reparaties

Indien nodig, een (periodieke) schoonmaak van uw woning