MOVING IS OUR BUSINESS

Housing Plaza

image

image

image

image

image

image

image


Werkwijze huurder image image

Als u ons inschakelt voor het zoeken naar een huurwoning, dan gaan we direct voor u aan de slag. Wij zullen er alles aan doen om uw ideale huurwoning te vinden. Hierbij hanteren wij de volgende werkwijze.
1. Bezichtiging
Op basis van uw woonwensen, zullen wij u aan de hand van ons bestand één of meerdere woningen aanbieden. Tevens zal in samenspraak een bezichtiging worden ingepland. Nadat u een woning heeft bezichtigd en u besluit deze woning te willen huren, dan geeft u dat aan ons door.

2. Huurovereenkomst opstellen
Wij vragen u vervolgens om de volgende zaken in origineel aan te leveren (wij maken kopieën) zodat wij een huurovereenkomst kunnen opstellen:

paspoorten huurder en bewoners

arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring met inkomensgegevens


Indien de overeenkomst door de werkgever wordt aangegaan:

Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden)

Paspoort van de tekeningsbevoegde namens de onderneming

Paspoort werknemer

Arbeidsovereenkomst bewoner

Adres tewerkstelling3. Goedkeuring huurovereenkomst en ondertekening
Zodra de overeenkomst is gesloten en de gevraagde gegevens zijn ontvangen en gecheckt, wordt de huurovereenkomst opgesteld en ter goedkeuring aan partijen aangeboden. De door beide partijen akkoord bevonden concept overeenkomst, wordt vervolgens door beide partijen ondertekend.


4. Betaling
Voor huurder wordt een factuur opgesteld voor de eerste betaling, welke bestaat uit de huur van de eerste periode, de waarborg en indien van toepassing de courtage + 21% BTW.

5. Inspectie en sleuteloverdracht
Tijdens de sleuteloverdracht vindt een inspectie plaats in het gehuurde en worden de bevindingen opgenomen in het inspectierapport. Hierin staat de toestand van het gehuurde omschreven op dat moment, de meterstanden worden genoteerd, registratie van aamwezige inventaris en eventuele nadere afspraken tussen partijen.
Na de sleuteloverdracht is de verhuur een feit. In principe heeft u vanaf dan te maken met de verhuurder of beheerder voor zaken die betrekking hebben op het gebruik van de woning.
 

Contact

 

Tel: (+31) 06-479 844 84
Fax: (+31) 020-657 09 424
Bouwerij 100, kamer M
1185XX Amstelveen

Ook bereikbaar via

  • image image image image

Overige info

 

K v K: 34200866 Amsterdam
BTW: 813410368
Bank: Rabobank 34.45.63.235
IBAN: NL23RABO0344563235
BIC: RABONL2U